Bindslev-Koret blev startet i 1984 under LOF under ledelse af daværende lærer ved Bindslev Skole Sigrid Guillouet. I begyndelsen var der to stemmer, en damestemme og en herrestemme, men efterhånden udviklede det sig til et firestemmigt kor.

Bindslev-Koret deltager i flere årligt tilbagevendende arrangementer. Julekoncerter i lokalområdet og altid i Bindslev Kirke samt musikgudstjeneste i Sørig Kirke.

Bindslev-Koret arrangerer hvert forår en Forårskoncert i Bindslev Kirke, og om efteråret en Syng Dansk Koncert. Til disse koncerter inviteres der nogle gange andre musikere / sangere.

Bindslev-Koret øver i Bindslev og synger koncerter rundt omkring i landsdelen og landet, og har i årenes løb været på en del ture til bl.a. England, Norge, Tyskland.

Bindslev-Koret har haft samarbejde med flere andre kor. Fra 1988 til 2008 med Callington Singers i Cornwall. Senere samarbejde med Odense-Koret og Fladstrand-Koret. Desuden har vi deltaget i korstævner i bl.a. Hirtshals, Sindal og Frederikshavn.

I 1995 trådte koret ud af LOF og blev en selvstændig forening med egne vedtægter og egen bestyrelse. Der er generalforsamling i januar. Bestyrelsen tager sig af det praktiske omkring dagligdagen og koncerterne.

Bindslev-Koret har ansat en dirigent til det musiske. I løbet af årene har koret haft mange dirigenter. Nogle i længere årrækker, andre i kortere tid.

Bindslev-Koret synger både klassiske sange og nyere rytmiske sange. Vi har efterhånden sunget flere hundrede sange, hvoraf flere hurtigt kan genopfriskes, mens andre er gået i glemmebogen.