Hvis et medlem ønsker at træde ud af koret, bedes kormedlemmet henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved udmeldelse afleverer man sangbog.